• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
  • 03491011416
  • @clinc.beton

فروش افزودنی های بتن

ابر روان کننده بتن

الیاف بتن

کنترل های گیرش بتن و ملات

آب بند کننده های حجمی

فراورد های پوزولانی میکروسیلیس

هوازی بتن