مقالات کلینیک بتن آریا

دانلود مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

مبحث بیست و دوممراقبت و نگهداری از ساختمان ها سال ویرایش92نوع فایلpdfحجم فایل421KBتعداد صفحات78 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان↓کلیاتهدفحدود و دامنه کاربردتعاریفانتخاب بازرس نظامات اداریکلیاتاجرای مقرراتنگهداریضوابط موجودکیفیت اجراوظایف مسئول ...

دانلود مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

مبحث بیست و یکمپدافند غیر عامل  سال ویرایش95نوبت ویرایش:2نوع فایلpdfحجم فایل17MBتعداد صفحات114 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان↓کلیاتمفاهیمتهدید هاهدفدامنه کاربردپناهگاهکارکرد میان رشته ای پدافند غیر عاملسطوح عملکرد ساختمان هاگروهبندی ...

دانلود مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

مبحث بیستم علائم و تابلوها  سال ویرایش96نوبت ویرایش:2نوع فایلpdfحجم فایل941KBتعداد صفحات74 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان↓کلیاتاهدافدامنه شمول تعاریف و نحوه کاربردضوابط کلیتابلوهای الزامی برای نصب در تصرف های مختلف ساختمان هامحدوده ...

دانلود مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث نوزدهمصرفه جویی در مصرف انرژی سال ویرایش99نوبت ویرایش:4نوع فایلpdfحجم فایل2.30MBتعداد صفحات360 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان↓ کلیاتدامنه کاربردمیزان کارایی انرژی ساختمان ها تعاریف ، گونه بندی ها و گروه بندی ...

دانلود مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث هجدهمعایق بندی و تنظیم صدا سال ویرایش96نوبت ویرایش:3نوع فایلpdfحجم فایل3MBتعداد صفحات96 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان↓کلیاتهدفحدود و نحوه کاربرد تعاریف مقررات آکوستیکی انواع ساختمان ها مقررات عمومی ساختمان های مسکونیهتل هاتصرف های آموزشیمراکز ...

دانلود مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث هفدهملوله کشی گاز طبیعی سال ویرایش89نوع فایلpdfحجم فایل1.35MBتعداد صفحات195 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان↓سرفصل مطالب مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان:فصل اول / آشنایی با گاز طبیعیفصل دوم/ تعاریف ...

دانلود مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی سال ویرایش96نوبت ویرایش4نوع فایلpdfحجم فایل3MBتعداد صفحات217 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان↓سرفصل مطالب مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمانفصل اول/ لوازم بهداشتیفصل دوم / توزیع آب مصرفی ساختمانفصل ...

دانلود مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی سال ویرایش92نوبت ویرایش3نوع فایلpdfحجم فایل940KBتعداد صفحات74 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان↓کلیاتآسانسورهاپله‌برقی و پیاده‌رو متحرکپیوست‌هاعنوانکلیاتحدود و دامنه کاربرد تعاریف  آسانسورهاالزامات اولیه انتخاب آسانسورطراحی و آماده سازی محل ...

دانلود مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی سال ویرایش96نوبت ویرایش3نوع فایلpdfحجم فایل1MBتعداد صفحات222 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان↓الزامات قانونیدامنه کاربردتعاریفاستانداردها تغییر مقرراتساختمان های موجودساختمان های در حال ساختتوسعه، تغییر، تعمیرراهبری و نگهداری تغییر کاربری تخریب مصالح مدارک فنیبازرسی ...

دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث سیزدهمطرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها سال ویرایش95نوبت ویرایش3نوع فایلpdfحجم فایل4MBتعداد صفحات225 دانلود فایل Pdf فهرست مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان↓مبانی عمومی  کلیاتدامنه کاربرد هدف تعاریف عمومی  اصول اساسی در تاسیسات برقاصول حفاظتطراحی انتخاب تجهیزات الکتریکینصب و ...

پروژه ها


ترمیم بتن دیوار برشی
کاشت میلگرد شیب کف استخر کرمان
کاشت بولت در بتن کرمان
ترمیم و آب بندی مخزن کرمان
اجرای استخر ورزشی در کرمان
کاشت میلگرد ستون کرمان

تخصص کلینیک بتن


اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 13:00
جمعه
تعطیل
با ما تماس بگیرید