لیست قیمت نوار واتر استاپ

توجه:

برای سفارش محصولات درخواست تولید تماس بگیرید ۰۹۱۳۱۹۱۴۹۸۸

 • واتراستاپ های پی وی سی مدل A (تخت) / P.V.C WaterStop
  واتراستاپ های پی وی سی مدل A (تخت) / P.V.C WaterStop

  عرض 190 / رول 25 متری / موجود

  980/000 تومان
 • واتراستاپ های پی وی سی مدل A (تخت) / P.V.C WaterStop
  واتراستاپ های پی وی سی مدل A (تخت) / P.V.C WaterStop

  عرض 240 / رول 25 متری / موجود

  1/344/000
 • واتراستاپ های پی وی سی مدل A (تخت) / P.V.C WaterStop
  واتراستاپ های پی وی سی مدل A (تخت) / P.V.C WaterStop

  عرض 300 / رول 25 متری / موجود

  1/680/000
 • واتراستاپ های پی وی سی مدل D (حفره دار) / P.V.C WaterStop
  واتراستاپ های پی وی سی مدل D (حفره دار) / P.V.C WaterStop

  عرض 190 / رول 25 متری / درخواست تولید

  1/176/000
 • واتراستاپ های پی وی سی مدل D (حفره دار) / P.V.C WaterStop
  واتراستاپ های پی وی سی مدل D (حفره دار) / P.V.C WaterStop

  عرض 240 / رول 25 متری / درخواست تولید

  1/484/000
 • واتراستاپ های پی وی سی مدل D (حفره دار) / P.V.C WaterStop
  واتراستاپ های پی وی سی مدل D (حفره دار) / P.V.C WaterStop

  عرض 300 / رول 25 متری / درخواست تولید

  1/848/000
 • واتراستاپ هیدروفیلی پلی بار بلژیکی / polybar
  واتراستاپ هیدروفیلی پلی بار بلژیکی / polybar

  رول 15 متری / موجود

  2/175/000
 • واتراستاپ هیدروفیلی پلی بار بلژیکی / polybar
  واتراستاپ هیدروفیلی پلی بار بلژیکی / polybar

  کارتن 75 متری / موجود

  9/225/000