• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
 • 03491011416
 • @clinc.beton

لیست قیمت مواد شیمیایی ساختمان

توجه:

برای سفارش محصولات درخواست تولید  تماس بگیرید ۰۹۱۳۱۹۱۴۹۸۸

 • کتراک-تخریب کننده بتن / CutRock
  کتراک-تخریب کننده بتن / CutRock

  کیسه ۲۵ کیلویی / موجود

  ۲۸۰/۰۰۰
 • چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA
  چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA

  سطل ۹ کیلویی / درخواست تولید

  ۶۶۸/۵۰۰
 • چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA
  چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA

  سطل ۳/۵ کیلویی / موجود

  ۲۶۸/۰۰۰
 • چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40
  چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۶۲۷/۵۰۰
 • چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40
  چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40

  سطل ۵ کیلویی / موجود

  ۱۵۲/۵۰۰
 • چسب حجمی بتن و ملات / CapcoBond 121
  چسب حجمی بتن و ملات / CapcoBond 121

  سطل ۱۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۳۳۶/۰۰۰
 • چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP
  چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP

  سطل ۶ کیلویی / درخواست تولید

  ۲/۰۴۰/۰۰۰
 • چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP
  چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP

  سطل ۱.۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۵۱۰/۰۰
 • چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ سفید / Tilex H100
  چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ سفید / Tilex H100

  کیسه ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱۸۷/۰۰۰
 • چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ طوسی / Tilex H100
  چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ طوسی / Tilex H100

  کیسه ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱۴۵/۵۰۰
 • چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ سفید / Tilex V2
  چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ سفید / Tilex V2

  کیسه ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۳۷۴/۰۰۰
 • چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ طوسی / Tilex V2
  چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ طوسی / Tilex V2

  کیسه ۲۰ کیلویی / موجود

  ۳۴۰/۰۰۰
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5

  کیسه ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۱۹۰/۵۰۰
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5

  کیسه ۵ کیلویی / موجود

  ۴۷/۵۰۰
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5

  کیسه ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۲۳۸/۰۰۰
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5

  کیسه ۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۵۹/۵۰۰
 • گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت /CapGrout EP3
  گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت /CapGrout EP3

  پک سه جزئی ۳۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۲/۸۰۵/۰۰۰
 • گروت اپوکسی جهت کاشت میلگرد و بولت / CapcoBond AS300
  گروت اپوکسی جهت کاشت میلگرد و بولت / CapcoBond AS300

  پک سه جزئی ۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۵۷۳/۰۰۰
 • گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت/ CapGrout EP3
  گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت/ CapGrout EP3

  پک سه جزئی ۱۲ کیلویی / درخواست تولید

  ۱/۱۱۲/۰۰۰
 • گروت منبسط‌ شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout GP
  گروت منبسط‌ شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout GP

  کیسه ۲۵ کیلویی / موجود

  ۹۵/۵۰۰
 • گروت با استحکام زیاد و فاقد جمع‌شدگی / CapGrout HP
  گروت با استحکام زیاد و فاقد جمع‌شدگی / CapGrout HP

  کیسه ۲۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۱۰۶/۵۰۰
 • گروت ساختمانی منبسط شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout MG
  گروت ساختمانی منبسط شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout MG

  کیسه ۲۵ کیلویی / موجود

  ۷۰/۰۰۰
 • پوشش قیری امولسیونی پایه آب / BituCoat EM12
  پوشش قیری امولسیونی پایه آب / BituCoat EM12

  سطل ۲۰ کیلویی / موجود

  ۳۱۳/۵۰۰
 • پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی / ResinCoat
  پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی / ResinCoat

  پک دو جزئی ۱۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۵۳۵/۵۰۰
 • پوشش آب‌بند پلیمری دو جزئی / ResinCoat T11
  پوشش آب‌بند پلیمری دو جزئی / ResinCoat T11

  پک دو جزئی ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱/۰۲۰/۰۰۰
 • پودر نفوذگر و کریستال کننده آب بند سطح بتن / PowderCoat
  پودر نفوذگر و کریستال کننده آب بند سطح بتن / PowderCoat

  کیسه ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۲۰۴/۰۰۰
 • ترمیم کننده سطحی بتن / SoftCoat
  ترمیم کننده سطحی بتن / SoftCoat

  کیسه ۲۵ کیلویی / موجود

  ۸۹/۵۰۰
 • ترمیم کننده سطحی ویژه (کاسماتیک) / SoftCoat RP
  ترمیم کننده سطحی ویژه (کاسماتیک) / SoftCoat RP

  کیسه ۲۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۲۹۷/۵۰۰
 • روغن رهاساز قالب بتن / LubriForm W
  روغن رهاساز قالب بتن / LubriForm W

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱۶۸/۰۰۰
 • عمل آورنده بتن پایه آبی / CapCure WS
  عمل آورنده بتن پایه آبی / CapCure WS

  گالن ۲۸ کیلویی / موجود

  ۲۸۵/۵۰۰
 • روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد / LubriForm V
  روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد / LubriForm V

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۲۲۴/۰۰۰
 • ماستیک پایه قیری_گرم اجرا / CapFlex H
  ماستیک پایه قیری_گرم اجرا / CapFlex H

  سطل ۱۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۳۹۱/۰۰۰
 • ماستیک پایه قیری سرد اجرا / CapFlex C
  ماستیک پایه قیری سرد اجرا / CapFlex C

  سطل ۲۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۶۳۷/۵۰۰
 • تميز كننده سطح بتن و قالب بتن از آلودگی بتنی / Betonyse
  تميز كننده سطح بتن و قالب بتن از آلودگی بتنی / Betonyse

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۲۵۱/۰۰۰
 • آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی / TopSeal
  آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی / TopSeal

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۵۹۵/۰۰۰
 • ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut
  ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut

  کیسه ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۳۱۹/۰۰۰
 • ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut
  ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut

  کیسه ۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۶۴/۰۰۰
 • منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی / Betonex
  منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی / Betonex

  کیسه ۲۵۰ گرمی / درخواست تولید

  ۱۷/۰۰۰