• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
 • 03491011416
 • @clinc.beton

لیست قیمت مواد شیمیایی ساختمان

توجه:

برای سفارش محصولات درخواست تولید  تماس بگیرید 09131914988

 • کتراک-تخریب کننده بتن / CutRock
  کتراک-تخریب کننده بتن / CutRock

  کیسه 25 کیلویی / موجود

  280/000
 • چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA
  چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA

  سطل 9 کیلویی / درخواست تولید

  668/500
 • چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA
  چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن / CapcoBond PVA

  سطل 3/5 کیلویی / موجود

  268/000
 • چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40
  چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40

  گالن 20 کیلویی / موجود

  627/500
 • چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40
  چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات / CapcoBond MO40

  سطل 5 کیلویی / موجود

  152/500
 • چسب حجمی بتن و ملات / CapcoBond 121
  چسب حجمی بتن و ملات / CapcoBond 121

  سطل 10 کیلویی / درخواست تولید

  336/000
 • چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP
  چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP

  سطل 6 کیلویی / درخواست تولید

  2/040/000
 • چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP
  چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی / CapcoBond EP

  سطل 1.5 کیلویی / درخواست تولید

  510/00
 • چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ سفید / Tilex H100
  چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ سفید / Tilex H100

  کیسه 20 کیلویی / موجود

  187/000
 • چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ طوسی / Tilex H100
  چسب کاشی و سرامیک پودری رنگ طوسی / Tilex H100

  کیسه 20 کیلویی / موجود

  145/500
 • چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ سفید / Tilex V2
  چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ سفید / Tilex V2

  کیسه 20 کیلویی / درخواست تولید

  374/000
 • چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ طوسی / Tilex V2
  چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب‌بندی بالا رنگ طوسی / Tilex V2

  کیسه 20 کیلویی / موجود

  340/000
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5

  کیسه 20 کیلویی / درخواست تولید

  190/500
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ سفید / Tilex G5

  کیسه 5 کیلویی / موجود

  47/500
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5

  کیسه 20 کیلویی / درخواست تولید

  238/000
 • پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5
  پودر ویژه بندکشی با ویژگی پرکنندگی و عایق‌بندی رطوبتی رنگ طوسی / Tilex G5

  کیسه 5 کیلویی / درخواست تولید

  59/500
 • گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت /CapGrout EP3
  گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت /CapGrout EP3

  پک سه جزئی 30 کیلویی / درخواست تولید

  2/805/000
 • گروت اپوکسی جهت کاشت میلگرد و بولت / CapcoBond AS300
  گروت اپوکسی جهت کاشت میلگرد و بولت / CapcoBond AS300

  پک سه جزئی 5 کیلویی / درخواست تولید

  573/000
 • گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت/ CapGrout EP3
  گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت/ CapGrout EP3

  پک سه جزئی 12 کیلویی / درخواست تولید

  1/112/000
 • گروت منبسط‌ شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout GP
  گروت منبسط‌ شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout GP

  کیسه 25 کیلویی / موجود

  95/500
 • گروت با استحکام زیاد و فاقد جمع‌شدگی / CapGrout HP
  گروت با استحکام زیاد و فاقد جمع‌شدگی / CapGrout HP

  کیسه 25 کیلویی / درخواست تولید

  106/500
 • گروت ساختمانی منبسط شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout MG
  گروت ساختمانی منبسط شونده بر پایه سیمان پرتلند / CapGrout MG

  کیسه 25 کیلویی / موجود

  70/000
 • پوشش قیری امولسیونی پایه آب / BituCoat EM12
  پوشش قیری امولسیونی پایه آب / BituCoat EM12

  سطل 20 کیلویی / موجود

  313/500
 • پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی / ResinCoat
  پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی / ResinCoat

  پک دو جزئی 15 کیلویی / درخواست تولید

  535/500
 • پوشش آب‌بند پلیمری دو جزئی / ResinCoat T11
  پوشش آب‌بند پلیمری دو جزئی / ResinCoat T11

  پک دو جزئی 20 کیلویی / موجود

  1/020/000
 • پودر نفوذگر و کریستال کننده آب بند سطح بتن / PowderCoat
  پودر نفوذگر و کریستال کننده آب بند سطح بتن / PowderCoat

  کیسه 20 کیلویی / درخواست تولید

  204/000
 • ترمیم کننده سطحی بتن / SoftCoat
  ترمیم کننده سطحی بتن / SoftCoat

  کیسه 25 کیلویی / موجود

  89/500
 • ترمیم کننده سطحی ویژه (کاسماتیک) / SoftCoat RP
  ترمیم کننده سطحی ویژه (کاسماتیک) / SoftCoat RP

  کیسه 25 کیلویی / درخواست تولید

  297/500
 • روغن رهاساز قالب بتن / LubriForm W
  روغن رهاساز قالب بتن / LubriForm W

  گالن 20 کیلویی / موجود

  168/000
 • عمل آورنده بتن پایه آبی / CapCure WS
  عمل آورنده بتن پایه آبی / CapCure WS

  گالن 28 کیلویی / موجود

  285/500
 • روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد / LubriForm V
  روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد / LubriForm V

  گالن 20 کیلویی / درخواست تولید

  224/000
 • ماستیک پایه قیری_گرم اجرا / CapFlex H
  ماستیک پایه قیری_گرم اجرا / CapFlex H

  سطل 10 کیلویی / درخواست تولید

  391/000
 • ماستیک پایه قیری سرد اجرا / CapFlex C
  ماستیک پایه قیری سرد اجرا / CapFlex C

  سطل 25 کیلویی / درخواست تولید

  637/500
 • تميز كننده سطح بتن و قالب بتن از آلودگی بتنی / Betonyse
  تميز كننده سطح بتن و قالب بتن از آلودگی بتنی / Betonyse

  گالن 20 کیلویی / درخواست تولید

  251/000
 • آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی / TopSeal
  آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی / TopSeal

  گالن 20 کیلویی / درخواست تولید

  595/000
 • ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut
  ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut

  کیسه 20 کیلویی / درخواست تولید

  319/000
 • ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut
  ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی / WaterCut

  کیسه 5 کیلویی / درخواست تولید

  64/000
 • منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی / Betonex
  منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی / Betonex

  کیسه 250 گرمی / درخواست تولید

  17/000