رزومه اجرایی کلینیک بتن آریا

اجرای کاشت میلگرد
اجرای استخر و مخازن
ترمیم سازه های بتنی